Oferta

DSC_5531
Standardem dla Nas jest odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy lub z innego miejsca dogodnego dla Klienta.

Usługi księgowe Obsługa kadrowo-płacowa Zakładanie firm (KRS, CEIDG) Pozostałe

 

Usługi księgowe


Podatkowa książka przychodów i rozchodów (pkpir)

W ramach ewidencji w podatkowej książce przychodów i rozchodów oferujemy: bieżącą ewidencję operacji gospodarczych, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT, sporządzenie stosownych deklaracji VAT i PIT, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wnip oraz naliczanie amortyzacji, sporządzenie sprawozdań do GUS. Na życzenie Klienta możemy reprezentować Firmę przed Urzędem Skarbowym, ZUS-em, również w trakcie kontroli.

 

Ryczałt ewidencjonowany

W ramach obsługi ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy: bieżącą ewidencję celem miesięcznego naliczenia podatku, ewidencję sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT, sporządzenie stosownych deklaracji VAT i PIT. Na życzenie Klienta możemy reprezentować Firmę przed Urzędem Skarbowym, ZUS-em, również w trakcie kontroli.

 

Obsługa ksiąg (pełna księgowość)

W ramach pełnej księgowości oferujemy: prowadzenie ksiąg, poczynając od kontroli nad przekazywanymi dokumentami pod względem formalnym i rachunkowym do bieżącego wprowadzania operacji gospodarczych, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wnip wraz z naliczaniem comiesięcznej amortyzacji, przygotowywanie danych do miesięcznego wyliczenia podatku dochodowego CIT (PIT), prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS. Na życzenie klienta możemy reprezentować Firmę przed Urzędem Skarbowym, ZUS-em, również w trakcie kontroli. Oferujemy również Raportowanie zarządcze zgodnie z indywidualny zapotrzebowaniem Klienta.

Obsługa kadrowo – płacowa


Obsługa kadrowa

W ramach obsługi kadrowej oferujemy: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów tj. umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, świadectwa pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, ustalenie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania, powiadamianie o potrzebie aktualizacji badań lekarskich i obowiązkowych szkoleniach BHP. Na życzenie klienta możemy reprezentować Firmę przed ZUS i PIP, również w trakcie kontroli.

 

Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej oferujemy: naliczanie płac m.in. listy wynagrodzeń zatrudnionych przez Klienta, przygotowywanie rachunków do umów cywilno-prawnych, naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, naliczanie odpraw i ekwiwalentów. Nasza oferta obejmuje również rozliczenie płac m.in. przygotowanie miesięcznych deklaracji dla ZUS, wyliczenie kwoty zobowiązania do US z tytułu pobranych podatków. Oferujemy również rozliczenia roczne PIT 11, PIT 8, PIT 4, ZUS IWA.

Na życzenie Klienta możemy wykonywać płatności wynagrodzeń pracowników w imieniu pracodawcy. Wypłaty takie pozwolą na całkowite utajnienie wynagrodzeń.

Zakładanie firm (KRS i CEIDG)


Oferujemy załatwienie wszelkich formalności związanych z zakładaniem firmy, zarówno przy wnioskach CEIGD jak i KRS. Na życzenie Klienta możemy zawieźć wypełnione wnioski do Sądu, celem rejestracji. Oferujemy pomoc przy zakładaniu spółek jawnych czy cywilnych.

Pozostałe


W ramach pozostałych usług oferujemy pomoc przy sporządzaniu polityki rachunkowości, procedur kontroli, procedur obiegu dokumentów.